Đóng thùng xe tải
Logo Hoang Long
quảng cáo trái 1

Đóng thùng xe tải

Ô Tô Hoàng Long nhận  đóng mới và gia cố thùng cho tất cả các loại xe tải, nhận gắn cẩu và hoán cải xe chuyên dụng theo yêu cầu.

Ô Tô Hoàng Long nhận  đóng mới và gia cố thùng cho tất cả các loại xe tải theo bản vẽ:
  • Thùng xe tải: thùng mui bạt, thùng kín, thùng lửng, thùng bảo ôn, xe chở gia cầm, gia súc
  • Thùng xe chuyên dung: xe ben, xe cẩu, xe tưới nước, xe rửa đường, xe ép rác
Nhận gắn cẩu và hoán cải xe chuyên dụng theo yêu cầu.
 
facebook twitter google plus
Đặt lịch hẹn
1
2
3
4
5
6
7
8
9