Logo Hoang Long

Chính sách bảo hành

a. Chính sách bảo hành có hiệu lực trong thời gian sản phẩm còn được bảo hành (Các điều kiện cụ thể về thời gian và yêu cầu được bảo hành sản phẩm được quy định cụ thể trong sổ bảo hành kèm theo xe)
b. Các quy định nằm ngoài phạm vi bảo hành cơ bản:

  • Những hư hỏng do xe bị tai nạn
  • Những hư hỏng do cố ý cải tạo sản phẩm
  • Những hư hỏng do thao tác sai
  • Những hư hỏng do điều kiện môi trường làm việc của phương tiện

c. Các chi phí không được chi trả theo chính sách bảo hành:

  • Chi phí kéo xe
  • Chi phí phát sinh thuộc về chủ phương tiện

d. Nếu không tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo dưỡng phương tiện, xe của quý khách sẽ không được bảo hành.

facebook twitter google plus
Đặt lịch hẹn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Liên hệ